Provozovatel webu Ing. Ivo Pačinek, Františka Kožíka 2648, Uherský Brod, PSČ 688 01, IČ: 87002523 zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail a telefon. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro tvorbu nabídky služeb. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou provozovatel zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a provozovatelem, nejdéle 6 měsíců od vaší poptávky, pokud neudělíte provozovateli souhlas k dalšímu zpracování. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po provozovateli informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, požadovat po výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy provozovatele nepřevažují nad vaší ochranou soukromí, případné žádat kopii těchto osobních údajů, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.